Ezio Picardi

Thales Alenia Space Italy V. E. Mattei, 1
20064 Gorgonzola
Italy
Phone: +39 02 25075 226